Virus spåras med lysande fett

Ny metod upptäcker enstaka viruspartiklar i ett blodprov.
Publicerad

Ett sätt att ställa diagnoser är att leta efter specifika molekyler, så kallade sjukdomsmarkörer, i exempelvis blodprov. Tyvärr förekommer många sjukdomsmarkörer i så låga halter att de är praktiskt taget omöjliga att upptäcka.

Men nu har biofysiker vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg i samarbete med medicinare vid Sahlgrenska akademin utvecklat en mycket känslig metod. Den bygger på ihåliga nanopartiklar av fett – så kallade lipidvesiklar – som konstruerats så att de fastnar på sjukdomsmarkören. Lipidvesiklarna är dessutom märkta med ett skarpt färgämne som börjar lysa när de når sitt mål.

Metoden ger oerhört hög precision – det går faktiskt att se enstaka molekyler. Och forskarna har visat att de i ett blodprov kan spåra det virus som orsakar vinterkräksjuka. Nästa mål är att detektera sjukdomsmarkörer för alzheimer, på ett tidigare stadium än vad som är möjligt med dagens metoder.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor