”Hitler var en rätt udda kille”

Thomas Weber har skrivit en bok om Adolf Hitlers roll i första världskriget. Han omvärderar nu krigets betydelse för Hitler.
Publicerad
**Thomas Weber**. Professor i historia vid universitetet i Aberdeen. Han har granskat källorna om Hitlers insats under första världskriget.
Bild: Suzanne McNamee
###Hur kom du på denna bokidé? – Vid ett samtal över en kopp kaffe med en kollega pratade vi om Hitlers märkliga liv. Han tyckte att jag skulle undersöka vad hans regemente gjorde under första världskriget för att få lite klarhet i vad han gick igenom. Det var ett ogjort arbete. Hitler gav sin version av kriget i Mein Kampf. Jag ville kolla vad som stämde. ###Vilket är det största missförståndet om Hitlers roll i första världskriget? – Att Hitler skapades av världskriget, att han radikaliserades och politiserades av kriget och att hans ideologi var en produkt av kriget. Det stämmer inte. ###Vad gjorde han under kriget? – Han började som vanlig soldat och var med om några strider hösten 1914. Men sedan arbetade han på staben bakom fronten och deltog inte i direkta strider. ##Vad överraskade dig mest under arbetet med boken? – Hur lite attityderna förändrades bland männen i Hitlers regemente. De radikaliserades inte av kriget. Och en sak till – hur väl integrerade judarna var. Visst fanns det antisemitism, men överlag verkar toleransen ha varit stor. ###Förändrar din bok bilden av nationalsocialismen? – Ja, Hitler blev inte nazist genom kriget. Enligt den nazistiska mytologin föddes ideologin i skyttegravarna, och Hitler själv personifierade den okände soldaten under första världskriget – som en heroisk frontsoldat som kämpade för Tyskland. Vilket han knappast gjorde. Men han använde sin version av krigsupplevelsen som ett politiskt verktyg. ###Hur var Hitler som ung man? Kan du beskriva honom utifrån de källor du stött på? – Han var en rätt udda kille. Han höll sig på sin kant och tecknade eller läste. Han kunde sitta och prata för sig själv. Han deltog sällan i sociala aktiviteter, som att gå på krogen eller på bordell som andra soldater gjorde när de hade permission. Han var en enstöring. På alla gruppbilder syns han i ett hörn. Om jag inte visste vem han skulle bli och vad han skulle göra, och hade mött honom som ensam 27-åring år 1916 – så skulle jag nog tycka lite synd om honom. Vilken tragisk figur! ###Hitler ljög om och överdrev sin insats i första världskriget, liksom även Ernest Hemingway och Al Capone. Men man hör aldrig talas om folk som ljugit om deltagande i andra världskriget eller Vietnamkriget. Varför är det första världskriget så viktigt att ha varit med i? – Oj, jag vet inte. Jag tror rent generellt att många män tenderar att bättra på sina krigsminnen. Men det första världskriget var nog speciellt. Man skulle liksom ha varit med. Så var det ju inte med Vietnam, där fanns ingen heroism … Vad tror du? ###Jag tror att det första världskriget var som Woodstockfestivalen – alla var där. Även de som inte var det. Det var så stort och omvälvande. När nästa krig bröt ut 1939 var folk luttrade – nej inte igen, liksom. – Ja, det fanns nog fortfarande en romantisk och heroisk bild av det första världskriget, som många ville vara en del av. ###Vad handlar din nästa bok om? – Om Hitlers verkliga politiska radikalisering, som skedde efter kriget. Hur kunde denne kuf bli en framgångsrik politisk ledare? Det vet vi inte så mycket om – än.

Hitlers första krig

Weber, Thomas

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor