Gick ljuset fortare för länge sedan?

Publicerad

**Fråga:** Hur kan man vara säker på att ljusets hastighet alltid har varit konstant sedan big bang? Det vore väl inte otroligt att även den har påverkats av universums expansion.

*Ivar Suneson*

**Svar:** Det finns alternativa kosmologier som leker med tanken att ljushastigheten har varit annorlunda, vanligtvis att den har varit högre.

Skälet till att man har gjort det är att när vi mäter temperaturen på den kosmiska bakgrundsstrålningen, resterna av ljuset från big bang, så har olika delar av universum exakt samma temperatur. Detta trots att dessa delar av universum aldrig har varit i kontakt med varandra. Ljuset från en av dessa delar kan aldrig ha nått den andra delen.

Ett sätt att förklara detta har varit att anta att universum, när det var mycket yngre än en sekund gammalt, hade en inflationsfas där det växte med en ohygglig hastighet. Detta är i dag den teori som flest forskare tror på. Då kan dessa delar av universum ha varit i kontakt med varandra när universum var mycket ungt.

Ett annat sätt att förklara den jämna temperaturen i universum är att ljushastigheten en gång var mycket högre. Då skulle ljuset ha hunnit färdas längre sträckor och vi skulle ha uppnått den jämvikt i temperatur som vi ser i universum i dag. Enligt den här teorin har universum expanderat med en jämnare hastighet.

*Erik Zackrisson, docent på Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor