Morden minskar i Sverige

En ny studie av dödligt våld i Sverige visar en 30-procentig minskning de senaste tjugo åren.
Publicerad
**Illegala vapen vanliga**. Nästan 20 procent av dödandet i Sverige sker med skjutvapen.
Bild: Lew Robertson / Corbis

Mord, dråp och misshandel med dödlig utgång brukar sammanfattas som dödligt våld. Analysen av dödligt våld är viktig eftersom mörkertalet är litet, brottsdefinitionen likartad över tid och siffran också kan vara en indikator på våldsnivån i stort i ett samhälle. Länder med många mord har i regel många fall av misshandel.

– I början på 1990-talet upplevde Sverige toppen på en ökning av det dödliga våldet som pågått sedan 1950-talet, säger kriminologen Sven Granath som skrivit rapporten Det dödliga våldets utveckling för Brottsförebyggande rådet.

Under 1990-talet dödades omkring 100 personer om året i Sverige, och under 2000-talets första decennium cirka 90 personer om året. I förhållande till befolkningsökningen innebär det att det dödliga våldet de senaste tjugo åren har minskat från 1,3 till 0,9 fall per 100 000 invånare och år. Minskningen är likartad i många andra västländer.

Den vanligaste formen av dödligt våld i Sverige sker inomhus, i hastigt mod och med kniv. Orsaken är svartsjuka eller tillfälligt bråk i samband med mycket alkohol. Offer och gärningsman känner i regel varandra. Brottsplatsen är oftast offrets hem. Det är inom denna kategori som minskningen skett sedan 1990-talet. Orsaken kan vara den avtagande starkspritskonsumtionen, och ett minskat berusningsdrickande. En allt större andel av alkoholkonsumtionen sker numera på restaurang, och där dricks det lugnare.

Det faktum att inomhusmorden minskar betyder att andelen fall som sker utomhus ökar. I dessa fall larmas ambulans i regel snabbare, och når även ett svårt skadat offer på kortare tid – vilket också kan ha minskat siffrorna något.

Oftast är män inblandade, både som offer (66 procent) och förövare (90 procent). Gärningsmannen är i regel 15–44 år gammal (31 år i snitt) och ofta psykiskt sjuk, arbetslös och/eller förtidspensionerad. Personer i den kategorin löper stor risk att dö tidigt, genom våld, självmord eller olyckor.

Offrens ålder varierar. Men fallen där barn är offer har halverats sedan 1990-talet, troligen på grund av bättre hjälp till föräldrar med psykiska problem och ökade insatser för familjer där barnmisshandel är vanligt.

Det enda område där det dödliga våldet ökar är inom kriminella grupper. Dessa brott sker ofta utomhus, med skjutvapen, och är förklaringen till att andelen uppklarade mord – som ligger på omkring 80 procent – nu tenderar att minska. Knivmord i lägenheter löser polisen enkelt, medan fall där någon skjuts ihjäl på gatan är svårare.

Dödligt våld inom kriminella nätverk är ett typiskt storstadsfenomen. Men överlag är siffrorna annars jämnt fördelade över landet, utan tydliga regionala skillnader.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor