Är det bara propaganda?

Publicerad

**Fråga:** Har havsnivån verkligen stigit de senaste åren, eller är det propaganda?

*Thomas*

**Svar:** Ja, havsnivån har ökat under vår tid. Under 1900-talet steg den globala havsytenivån i genomsnitt drygt 1,5 millimeter per år. Nivån på havsytan är nu 15–20 centimeter högre än för hundra år sedan. Regionala variationer förekommer. I en del områden har höjningen varit större och i andra mindre.

Tidigare gjordes mätningarna med så kallade havspeglar, som finns på olika håll i världen. Dessa används fortfarande, men under de senaste årtiondena har havsvattenståndet även registrerats med satelliter. Båda sätten att mäta visar samma resultat: en stigande havsnivå.

*Markku Rummukainen, klimatforskare vid Lunds universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor