Autism kan upptäckas tidigare med hjärnkamera

Dålig kontakt mellan hjärnhalvorna skvallrar om sjukdomen redan innan symtomen blir tydliga.
Publicerad
**Mätbar skillnad**. Jämfört med normalutvecklade barn och barn med försenad språkutveckling har autistiska barn lägre aktivitet i delar av hjärnan som hanterar språk: Brocas centrum (rött) och Wernickes centrum (blått).
Bild: Johan Jarnestad

Autism upptäcks ofta först i treårsåldern när barnet har problem med språk och sociala kontakter. Men nu har forskare upptäckt att barn med autism har ett annat och unikt mönster i hjärnaktiviteten än andra barn. De har svårare att synkronisera sina hjärnhalvor, vilket normalt sker när hjärndelar som har hand om exempelvis språk ”pratar med varandra”.

– Deras språkcentrum kommunicerar mätbart mindre än vad som sker hos både normalutvecklade barn och barn med sen språkutveckling, säger Ilan Dinstein, vid Weizmann institute of science i Israel.

Forskarna avläste hjärnaktiviteten hos 72 sovande barn som var mellan 1 och 3,5 år gamla. I gruppen ingick barn med autism, barn med försenad språkutveckling samt normalt utvecklade barn. Hjärnaktiviteten hos barnen med autism skilde sig även från barnen med försenad språkutveckling, trots att de hade liknande talsvårigheter.

Att avbilda sovande barn är enklare än vakenstudier eftersom så små barn har svårt att vara stilla.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor