Berättelsen om hur döden kom till inkariket

En drygt fyrahundra år gammal folkräkning vittnar om de brutala effekterna av den spanska kolonialismen i nya världen.
Publicerad
**Kolonialismens offer**. De spanska erövrarnas egen folkbokföring visar hur indianbefolkningen drabbades.
Bild: Alan Covey, University of Michigan Museum of Anthropology

Indianerna i det erövrade inkariket dukade under i sjukdomar, krig och svält i samband med den spanska erövringen. Det framgår av den folkräkning som en präst genomförde år 1569 i en region i dagens Peru. Uppgifterna registrerades år 1571 i ett officiellt dokument, som innehåller detaljerad information om över 800 hushåll.

Det mest slående är bristen på män i åldern 45–64 år, enligt en analys som nyligen publicerats i Current Anthropology. Männen hade troligen förlorat livet i samband med den spanska erövringen av regionen tjugo år tidigare. Dessutom var dödligheten bland män i åldern 25–29 år stor, och förklaringen ligger förmodligen i att många dog i slavarbetet på plantagerna. Dessutom fanns det relativt få barn i befolkningen, vilket speglar det faktum att dessa var extra utsatta för epidemier och bristsjukdomar. Däremot föddes många barn, vilket skulle ha bäddat för en växande indianbefolkning på sikt. Men i slutet av 1500-talet skördades nya offer bland indianbefolkningen till följd av stora epidemier.

Mellan år 1570 och 1600 minskade befolkningen i regionen med omkring 40 procent.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor