Räcker verkligen isen?

Publicerad

**Fråga:** I klimatdebatten säger man att havsnivån kan komma att höjas 3–11 meter. Men all is vid Nordpolen vilar ju till exempel direkt på oceanen. Den borde ju inte kunna bidra till en höjd havsnivå. Då återstår endast Sydpolen.

Det frusna vattnet på Sydpolen utgör tre fjärdedelar av allt sötvatten på jorden. Detta i sin tur utgör endast 2,5 procent av totalmängden vatten. På Sydpolen finns alltså mindre än 2 procent av allt vatten. Krävs det inte betydligt mycket mer för att höja havsnivån 11 meter?

Dessutom krymper ju vatten vid värme (titta själv hur vattennivån sjunker i ett glas när isen smälter).

*Erik Forsman*

**Svar:** En havsnivåhöjning på 3–11 meter är betydligt mer än det som anses troligt under 2000-talet. Om de klimatpåverkande utsläppen förblir stora en lång tid framöver, kan sådana siffror dock bli aktuella på lång sikt. Utsikterna fram till 2100 handlar om en havsnivåhöjning på mellan några tiotal centimeter och cirka en meter.

Det finns två huvudsakliga orsaker till havsnivåhöjningen. En är vattnets uppvärmning. Som du skriver krymper vattenvolymen när is smälter, men när vattnet sedan värms upp utvidgas det återigen.

Den andra orsaken är avsmältande glaciärer, i första hand på bergskedjor och dylikt. Som du skriver flyter havsisen på havet, och dess avsmältning påverkar inte havsnivån i någon riktning. Det stämmer att det relativt sett bara finns lite vatten i landisarna. Men en havsnivåhöjning på exempelvis ett par meter är samtidigt bara en bråkdel av världshavets volym eftersom havet är djupt.

Antarktis (Sydpolens) isvolym är cirka 25 miljoner kubikkilometer. Den havsnivåhöjning som skulle orsakas om all denna is smälte och ”lade sig” på havet får man fram om man dividerar isvolymen med världshavets areal (cirka 360 miljoner kvadratkilometer). Det ger nästan 70 meter. Tar man hänsyn till att isen lämnar efter sig ett ”hål” som fylls med vatten, samt att berggrunden under isen påverkas, blir svaret knappt 60 meter.

Motsvarande beräkning för Grönlandsisarna ger 7 meter. Isen i alla de andra glaciärerna runt omkring på jorden motsvarar knappt 0,5 meter i havsytenivån.

*Markku Rummukainen, klimatforskare vid Lunds universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor