Ungdomsfetma ger fattig framtid

Överviktiga tonåringar tjänar omkring 20 procent mindre som vuxna än normalviktiga i samma årskull.
Publicerad
**Växande problem**. Övervikt under ungdomsåren riskerar att ge en kedja av negativa effekter.
Bild: Gero Breloer / Scanpix

De senaste decennierna har antalet överviktiga ökat dramatiskt i västvärlden. I Sverige har andelen feta vuxna fördubblats från 5 till 10 procent mellan slutet av 1970-talet och år 2000.

Förutom de negativa hälsoeffekterna av detta visar nu en artikel i Ekonomisk debatt att de män som var feta i tonåren missgynnas i arbetslivet. De tjänar 20 procent mindre än de som var normalviktiga i tonåren. Analysen bygger på data från mönstringen och gäller därför bara män. Forskarna undersökte alla bröder som mönstrade mellan 1984 och 1997, och följde sedan dessa drygt 145 000 individers inkomster. Genom att analysera bröder kan man se i vilken grad som inkomstskillnaderna beror på uppväxtförhållanden respektive vikt.

Flera studier har tidigare visat att människor med låg lön ofta blir feta, många gånger på grund av dålig kost och livsstil. Men denna studie visar att fetma vid unga år påverkar lönenivån.

Det finns flera tänkbara mekanismer bakom de observerade löneskillnaderna. Vissa studier har kunnat se ett samband mellan fetma och sämre kognitiv förmåga, vilket i sig ger sämre förutsättningar för kvalificerade och högavlönade jobb. Andra forskare har påvisat diskriminering av feta barn i skolan, vilket ger sämre skolresultat. Ett experiment med fiktiva jobbansökningar avslöjar att feta personer också diskrimineras på arbetsmarknaden. Om ansiktsbilden som bifogas ansökan föreställer en överviktig person är chansen avsevärt lägre att kallas till intervju än om fotot visar en normalviktig person med samma meriter. Arbetsgivarnas motivering är att överviktiga presterar sämre än normalviktiga.

Enligt mönstringsdata har unga feta män sämre kondition, vilket ofta ger sämre framtida hälsostatus. ”En möjlig tolkning av resultaten är att fetma, på ett eller annat sätt, faktiskt påverkar till exempel utvecklingen av social förmåga, självförtroende eller en god hälsa i unga år. Eftersom dessa egenskaper värderas på arbetsmarknaden skulle detta innebära att det är av yttersta vikt att motverka uppkomsten av fetma bland unga”, skriver forskarna. De utesluter inte betydelsen av uppväxtförhållanden, även om den kan isoleras genom analysen av bröders olika vikt och inkomster. Tidigare forskning har visat att deltagande i sociala aktiviteter som idrottsföreningar formar sociala färdigheter som gett yrkesmässiga fördelar. Sannolikt är feta ungdomar mindre aktiva i sådana sammanhang, vilket påverkar självbilden, självförtroendet och den sociala utvecklingen negativt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor