”En lösning för hela världens vägtrafik”

Elbussar som kan ladda sina batterier i farten kommer snart att rulla på gatorna i Landskrona. Bakom projektet står bland andra Mats Alaküla, professor i industriell elektroteknik vid Lunds tekniska högskola. Med elektriska slingor inbyggda på vissa ställen i vägen drömmer han om att all vägtrafik ska kunna drivas av elmotorer i framtiden.
Publicerad
**Mats Alaküla** drömmer om en eldriven framtid.
Bild: Anders Frick

###Vad är poängen med elektriska vägar?

De laddar fordonets batterier samtidigt som man kör, vilket är en förutsättning för att kunna köra längre sträckor med elektrisk drift. Enbart batterier kommer aldrig att lösa problemet – de har för låg energitäthet. De kan bli bättre, men i praktiken kanske bara dubbelt så bra som i dag. Och även om batterierna, rent utopiskt, skulle bli hundra gånger bättre så skulle anslutningarna som krävdes för att ladda dem på till exempel tio minuter bli i det närmaste ohanterliga. Men om vi i stället elektrifierar hela Sveriges riksvägnät skulle nästan varenda svensk kunna köra överallt på eldrift med ett batteri som bara ger fem mils räckvidd.

###Hur går laddningen till?

Antingen har man en släpande kontakt mot strömkällan i vägbanan, så kallad konduktiv laddning. Den andra metoden är induktiv. Då överför man energin magnetiskt utan någon kontakt – på samma sätt som man laddar en eltandborste: en sändare sitter i marken under vägbanan och i fordonet sitter en mottagare i form av en kopparspole. Vägbanan är aktiv bara när ett fordon passerar ovanför.

###Hur ser du på framtiden?

Det görs redan försök på flera håll i världen, men ingen teknik är helt mogen. Fast om fem år finns det nog ett antal fungerande lösningar från olika företag. I nuläget är det svårt att säga om dessa blir konduktiva eller induktiva. Sedan måste vi enas om en standard innan det går att börja bygga i stor skala. I min verklighet är det här en fullt möjlig och långsiktigt hållbar lösning för hela världens vägtrafik.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor