Kom det svarta hålet först?

Publicerad

**Fråga:** Astronomer har visat att det kan finnas ett gigantiskt svart hål i Vintergatans centrum. Håller det svarta hålet Vintergatans stjärnor och annan materia i omloppsbana? Kan det svarta hålet ha uppstått före galaxen, som därefter bildades runt detta svarta hål?

*K. B. Scherber*

**Svar:** Genom att studera stjärnors banor nära Vintergatans supermassiva svarta hål har man kommit fram till att massan är ungefär 4 miljoner gånger större än solens. Det är mindre än en hundratusendedel av Vintergatans totala massa. Det svarta hålet påverkar därför bara banorna hos stjärnor i sin omedelbara närhet. Effekten är försumbar när det gäller resten av galaxen.

Genom att studera svarta hål i centrum av många galaxer har man kommit fram till att de svarta hålens massa hänger samman med galaxernas massa – ju massivare galaxen är, desto mer massivt är det svart hålet. Detta tyder på att de svarta hålen och galaxerna utvecklas tillsammans. Vi vet också att det finns supermassiva svarta hål i centrum av galaxer så tidigt som en miljard år efter big bang. Vad vi inte vet är ifall fröna till de svarta hålen och galaxerna bildades samtidigt, eller efter varandra. Det behövs fler och bättre observationer av mycket avlägsna galaxer för att vi ska kunna svara på den frågan. Det är i dag ett mycket aktivt forskningsområde.

*Josefin Larsson, forskare i astronomi vid Stockholms universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor