Kriminell hjärna kartlagd

Våldsbrottslingar har extra mycket grå substans i hjärnans belöningssystem, enligt forskare i Tyskland.
Publicerad
**Glödande kärnor**. De så kallade amygdalakärnorna (lila) hör till de områden som är extra stora hos våldsbenägna brottslingar.
Bild: Ramon Andrade 3dciencia / Science Photo Library

Män med en lång historia av våldsbrott har en hel del gemensamt. Flera studier visar att de har ovanligt liten hjärnbark.

– Men det verkar hänga samman med att de allra flesta också missbrukar alkohol och andra droger, säger Boris Schiffer, psykolog vid Universität Duisburg-Essen i Tyskland.

Han har undersökt ett dussin mycket sällsynta personer: dömda våldsbrottslingar utan problem med sprit eller andra droger. Dem har han jämfört med missbrukande våldsbrottslingar, samt med fredliga personer med och utan drogproblem. Samtliga män.

Det mest utmärkande hos våldsmännen utan drogproblem var att de hade ovanligt mycket grå substans i områden djupt inne i delar av hjärnan som ingår i det så kallade belöningssystemet. Enligt Boris Schiffer är det begripligt med tanke på att våldsbrottslingar fokuserar på att tillfredsställa sina egna behov, även när dessa går på tvärs mot samhällets normer.

Forskningen om biologiska egenheter hos kriminella blir ofta anklagad för att placera problemet hos individen och bortse från samhällets roll. Boris Schiffer är väl medveten om kritiken.

– Självklart uppstår våld ur ett komplext samspel av biologiska, psykologiska, sociala och andra miljömässiga faktorer, säger han.

Han understryker också att hans jämförelser inte kan svara på frågan om hjärnans anatomi leder till våldsamt beteende, eller om ett våldsamt beteende ändrar hjärnans anatomi.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor