Spektakulärt vrakfynd i Östersjön

En dykargrupp har funnit ett vrak som tros vara det svenska örlogsskeppet Mars, dubbelt så stort som regalskeppet Vasa.
Publicerad
**Under ytan**. Överallt på vrakplatsen ligger stora bronskanoner.
Bild: Scanpix / Ingemar Lundgren

På 75 meters djup vid Ölands norra udde hittades nyligen ett stort skeppsvrak i massiv ek.

Allt tyder på att det är krigsskeppet Mars, som gick under vid ett slag med den dansk–lübska flottan år 1564. I striden fattade hon eld, exploderade och sjönk.

Mars var ett av sin tids största fartyg, ett örlogsskepp med 107 kanoner och en besättning på 800 man. Skeppet sägs vara dubbelt så stort som det 100 år yngre regalskeppet Vasa.

– Fyndet är intressant ur forskningsmässig synvinkel, säger Peter Norman, utredare på Riksantikvarieämbetet. Eftersom vraket legat orört har den historiska miljön bevarats helt intakt. Fyndet kan belysa flottans historia, men också berätta om det samtida samhället.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor