Uppåt för liten myggjagare

Antalet trollfladdermöss ökar i Sverige och arten betraktas inte längre som hotad. Men ingen vet egentligen varför den ökar.
Publicerad

Bild: Hugo Willcox / Foto Natura / SCANPIX

En trollfladdermus väger bara runt tio gram. Det är en tredjedel av en gråsparvs vikt. Men trots sin ringa storlek kan fladdermusen trycka i sig flera tusen insekter, gärna myggor, på en natt.

Så, om du vill ha det myggfritt, jaga inte bort några fladdrande läderlappar från ditt hus.

Trollfladdermusen var länge känd från några få lokaler i sydvästra Skåne. Men noggrannare inventeringar har visat att den finns på många ställen i södra och mellersta Sverige. Det är också klarlagt att arten ökar i bland annat Skåne och på Gotland. Ökningen är troligen en del av en allmän expansion åt väster i Nordeuropa. Men orsaken till den här expansionen är i dag okänd.

Det finns i dag ungefär tusen individer i Sverige, och trollfladdermusen är numera bortplockad från rödlistan över hotade arter.

Arten är främst en sommargäst hos oss och trivs i glesa löv- och tallskogar med gläntor i närheten av insektsrika sjöar. Trollfladdermusen tillhör långflyttarna bland våra fladdermusarter: individer som fångats in och märkts här har återfunnits i Tyskland och Belgien under vintern.

På Gotland har 30 döda trollfladdermöss hittats i närheten av ett vindkraftverk. Det är vanligt att fladdermöss krockar med vindkraftverk om dessa placeras i vägen för deras flyttrutter under vår och höst. Om den pågående utbyggnaden av vindkraften inte planeras noggrant, kan den alltså innebära ett växande hot mot våra flygande däggdjur.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor