Vad vet du om Kina?

Sakkunskap om landet på allas läppar.
Publicerad
1. Ryssland är världens till ytan största land. Kina och ett annat land är jämnstora, och vilket av dem som hamnar på plats tre respektive fyra beror på detaljer i hur ytan mäts. Vilket är detta andra land – Australien, Brasilien, Kanada eller USA? 2. Är det Huang He (tidigare Huang Ho) eller Chang Jiang (tidigare Yang-tse-kiang) som också är känd som Gula floden? 3. Ryssland har nio tidszoner, Brasilien tre. Hur många har Kina? 4. När utropades Folkrepubliken Kina? (Årtal räcker, men rätt datum ger en extrapoäng.) 5. Vad är Kinas internetdomän: .ca, .ch, .ci eller .cn? 6. Är Kina fortfarande världens folkrikaste land eller har Indien hunnit förbi? 7. Ligger någon del av Kina i tropikerna? 8. Ming är antagligen den mest välkända dynastin. Under vilka fyra århundraden varade Ming? (En halv poäng för varje rätt århundrade.) 9. Mount Everest ligger ytterst nära den kinesiska gränsen. Men i vilket land ligger själva toppen – Bhutan, Indien, Kina eller Nepal? 10. Ungefär hur många kinesiska studenter finns i EU? (Svaret räknas som rätt om det hamnar i ett visst intervall.) 11. Kan kinesiska muren ses från månen med blotta ögat? 12. Ungefär hur lång är kinesiska muren? (Svaret räknas som rätt om det hamnar i ett visst intervall.) Inga ledtrådar denna gång. Sex poäng eller mer är godkänt. Åtta poäng eller mer är strålande bra!

Facit

1. USA. 2. Huang He. 3. En. 4. Den 1 oktober 1949. 5. .cn. 6. Kina är folkrikast några år till. 7. Ja, ett bra stycke fastland och ön Hainan ligger söder om Kräftans vändkrets. 8. Under 1300–1600-talen. 9. Nepal. 10. Cirka 200 000. Allt från 150 000 till 250 000 räknas som rätt svar. 11. Nej och åter nej! 12. Totalt cirka 600 mil, men ny forskning pekar på att den kan ha varit längre. Som rätt svar räknas därför allt från 500 till 800 mil.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor