Vetenskapligt välsignad bantning

## Bokanmälan
Publicerad
Ingen kan rimligen ha missat att det pågår en ofta upprörd diskussion om vilken typ av mat man ska äta för att bli smalare och friskare. Motsägelsefulla tips haglar via löpsedlar och dietrådgivare: ät fett, undvik fett, ät bara långsamma kolhydrater, frossa i bacon, ta en frukt, köp särskilt pulver. Vetenskapsjournalisterna Karin Bojs och Anna Bratt har finkammat den forskning som finns inom området, och kommit fram till att nästan alla dietprofeter har rätt – och fel. Det gäller, förklarar de, att välja diet utifrån de gener man bär på i sin arvsmassa eftersom de styr vår förmåga att ta till vara matens olika beståndsdelar. På motsvarande sätt ska det gå att skräddarsy motion, så att den blir så effektiv som möjligt. Det är en gedigen genomgång, lättbegriplig – ibland på gränsen till läroboksmässig med förklarande kapitel om genetikens framväxt. Läsaren får även veta att bägge författarna själva låtit analysera delar av sin arvsmassa. Jag får intrycket av att detta genetiska facit än så länge mest fungerar som en motiverande besvärjelse när det gäller viktminskning. Bortsett från mindre nyanser, är den föga överraskande lösningen – för de allra flesta – att motionera mer och äta nyttigt. Men möjligheten att skräddarsy behandlingen av sjukdomar kommer helt klart att revolutionera medicinen. Vikten av gener ger en intressant föraning.

Vikten av gener

Bojs, Karin & Bratt, Anna
Natur & Kultur

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor