Vilseledande jakt efter funktion

” Skälet till att de fortlever ligger helt och hållet inom det skönas domän. ”
Publicerad
**Fredrik Stjernberg** är filosof vid Linköpings universitet.
Bild: Mikael Risedal

*Fredrik Stjernberg väljer Aristoteles.*

”Även i studiet av de djur som är mindre tilltalande att se på ger den natur som skapat dem särskilda nöjen för personer som är i stånd att känna till orsaker, och till temperamentet är filosofer. […] För den existens vi finner i naturen är inte betingad av blind slump utan av ändamålsenlighet, och skälet till att dessa varelser fortlever eller börjar existera ligger helt och hållet inom det skönas domän.”

Ur De partibus animalium (Om djurens delar)

Aristoteles var nyfiken på allt, och hade åsikter om allt. Ännu delar många hans inställning till forskarens uppgift och kall. Förståelse av sammanhang i naturen kommer att ge insikter om något vackert. Men i citatet finns även ett drag som länge förde många discipliner, särskilt biologin, åt fel håll: tron att vi hittar ändamålsenlighet överallt. Det dröjde till Hume och framför allt Darwin innan vi kunde börja överge den tanken.

*Fredrik Stjernberg*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor