Bottendöden närmar sig kusten

Syrehalten minskar längs Östersjöns kuster, enligt en ny långtidsstudie. Men det finns ljusglimtar.
Publicerad
**Vacker yta**. Tärnskär i Stockholms skärgård.
Bild: Bengt af Geijerstam / Scanpix

Östersjöns kustområden blir allt syrefattigare. På 115 undersökta platser är syrehalten så pass låg att de klassas som hypoxiska – vilket innebär att de flesta organismer får problem att överleva.

– Vi visste att situationen är allvarlig på större djup. Men vi blev överraskade av att upptäcka så många hypoxiska områden längs kusten, säger Daniel Conley, som är biogeokemist vid Lunds universitet och involverad i den nya studien.

Huvudorsaken till syrebristen är stora utsläpp av näringsämnena fosfor och kväve från framför allt jordbruk och avlopp. Förbränning av fossila bränslen är också en stor källa, som bidrar med en fjärdedel av kväveöverskottet från atmosfären.

– Kustområdena fungerar som barnkammare för många av de större fiskarterna, bland annat torsk, så fiskerinäringen påverkas kraftigt, säger Daniel Conley.

Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & Technology, bygger på miljontals mätningar runt Östersjön från 1955 och framåt. Forskarna har fokuserat på mätstationer som gjort minst åtta registreringar per år, för att få pålitliga värden. De flesta mätningarna visar på försämrade villkor, men på några ställen har situationen blivit bättre.

– Även om bilden är mörk finns det ljusglimtar, säger Ragnar Elmgren, professor emeritus vid Stockholms universitet. Man ser att rätt åtgärder kan vända trenden, som i delar av Stockholms innerskärgård. Om till exempel Polen bygger bättre reningsverk så kommer Finlands syrefattiga områden troligen att förbättras. Det går att vända utvecklingen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor