Den viktigaste frågan om frihet

”Individer som är underkastade makten kan inte vara fria hur väl de än behandlas.”
Publicerad
**Lena Halldenius** är filosof och jurist, samt lektor vid Institutionen för globala politiska studier, Malmö högskola.
Bild: Kjell E. Eriksson

*Lena Halldenius väljer Richard Price*

Vad betyder det att vara fri? Under de senaste 150 åren har frihet ofta kommit att bli detsamma som individens valfrihet mätt i den utsträckning i vilken det offentliga låter bli att reglera det vi gör. Utgångspunkten för den synen på frihet är en individ vars främsta intresse är att bli lämnad ifred med sin egendom, med andra ord, den handlande och ägande medelklassen. Det är en opolitisk syn på frihet.

Frihet kom att bli detsamma som att befrias från offentliga plikter – en privatsak, som hotades av samhället snarare än utövades inom det.

Men om man inte har någon egendom då? Om ens främsta intresse inte är att göra val i det privata utan att lyftas ur förtryck? De som riskerar livet på gatorna i Syrien, vad betyder frihet för dem?

I en annan tid av revolution mot övermakt och kolonisering formulerade Richard Price ett kriterium för frihet som i dag framstår som mer relevant än någonsin.

Frihet för honom var en fråga om självständighet och jämlikt medborgarskap, något vi här och nu tar så mycket för givet att vi har slutat slåss för det. Vill du veta om jag är fri? Fråga mig då inte om jag behandlas väl, utan fråga mig om jag har en herre, om jag står under någon annans överhöghet. Gör jag det så är jag inte fri, vad jag än i övrigt äger eller kan göra.

Den som till äventyrs betvivlar filosofins samhällsrelevans rekommenderas att läsa Richard Price.

*Lena Halldenius*

*Richard Price: Additional observations on the nature and value of civil liberty, 1777*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor