Hemmens forskningsinstitut

På 1940-talet inleddes forskning för att skapa det perfekta hemmet.
Publicerad
**Utforskad**. Syresättning under diskning mättes med stor exakthet under folkhemseran.
Bild: Ateljé Hernried / Nordiska Museet

År 1944 bildades Hemmens forskningsinstitut på initiativ av bland annat Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och olika husmodersföreningar. Målet var att rationalisera hushållsarbetet med hjälp av forskning. Kemister, näringsforskare, sociologer, ingenjörer och arkitekter undersökte, mätte och analyserade hemarbetet.

Ända in på 1930-talet hade Sverige sämst bostadsstandard i Europa. Hemmens forskningsinstitut var ett led i en förbättring av boendet.

År 1957 övertogs verksamheten av Konsumentinstitutet, nuvarande Konsumentverket.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor