Hur snabbt färdas gravitationen?

Publicerad

**Fråga:** Roterar jorden runt solen där den befann sig för åtta minuter sedan? Eller känner jorden av solens gravitation ögonblickligen?

*Gunnar Hedenvind*

**Svar:** Om solen plötsligt skulle försvinna (vilket givetvis är omöjligt) skulle det ta drygt åtta minuter innan jorden ändrade sin bana. Solen ger upphov till en svag gravitation. Vid svaga gravitationsfält går det att räkna på gravitationen med ekvationer som liknar dem vi använder för ljus (elektromagnetisk strålning). Därför gäller samma sak för både gravitationen och ljuset.

Detta fenomen måste man ta hänsyn till vid satellitnavigering och också i nya så kallade gravitationsvågsdetektorer, som man planerar att skicka ut i rymden. Om till exempel en komet passerar kommer gravitationsfältet att förändras med en viss tidsförskjutning.

*Claes Uggla, professor i fysik vid Karlstads universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor