Kan vulkaner avsluta krig?

Publicerad

Bild: Kenneth Andersson

**Fråga:** År 1783 spydde vulkanen Laki på Island ut svavelrök. Den blev till svavelsyra som regnade över Europa och till slut även över USA. Tiotusentals människor dog, främst de som arbetade eller tjänstgjorde utomhus, till exempel soldater. Sommaren ”frös inne”.

I september samma år slöts fred mellan Storbritannien, Frankrike, Spanien och USA. Det nordamerikanska frihetskriget var slut och USA blev en självständig stat.

Var vulkanutbrottet en avgörande orsak till fredsviljan?

*Bengt Samuelsson*

**Svar:** Det är en intressant fråga. Skaftá-utbrottet, då en rad vulkankratrar, Lakagígar, öppnade sig på en längd av 25 kilometer och spydde ut en enorm mängd lava som kom att täcka 580 kvadratkilometer, varade från juni 1783 till februari 1784. Den giftiga askan orsakade stora skador på betesmarkerna, vilket drabbade kreaturen och ledde till en svår hungersnöd på Island. I slutet av 1785 hade drygt 10 000 människor avlidit. Askan spreds också mycket riktigt till Europa. Mig veterligt har det inte undersökts vilka konsekvenser den fick, och jag har aldrig sett att freden efter det amerikanska upproret skulle ha kopplats till utbrottet. Det förefaller osannolikt, eftersom freden slöts i september 1783 – bara några månader efter utbrottets början – och konsekvenserna av det giftiga nedfallet blev omfattande först senare. Däremot har det spekulerats om att utbrottet låg bakom de dåliga åren för lantbruket i Frankrike på 1780-talet, då svält och nöd rådde. När staten samtidigt försökte ta ut mer skatt, eftersom statskassan var totalt konkursfärdig efter USA:s seger i kriget, ökade detta missnöjet på landsbygden, och skulle kunna vara en del av förklaringen till franska revolutionen 1789. Men det är som sagt spekulationer.

*Harald Gustafsson, professor i historia vid Lunds universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor