Vikingarnas ö blev latiniserad

Publicerad

**Fråga:** Vad hette Birka tidigare?

*Anne*

**Svar:** Namnet Birka har hämtats från de tidiga källor där staden omnämns: dels munken Rimberts biografi över Ansgar (Vita Ansgarii, ’Ansgars levnad’, från 800-talets senare hälft), dels ärkebiskopen Adam av Bremens historia om de nordiska folken på 1000-talet. Båda dessa skrifter är avfattade på latin, och formen Birca måste förstås som en latinisering av stadens svenska namn. Detta svenska namn är ännu bevarat i namnet på den ö där Birka låg: Björkö. Namnet uppträder i åtminstone tre dokument från 1300-talet, och av dessa framgår att namnets fornsvenska form varit Biærkø. Det innehåller uppenbarligen den i ortnamn vanliga formen biærk av björk, och betydelsen är således ’björkö’.

Staden har alltså fått sitt namn efter den ö den ligger på. Under vikingatiden bör den ha kallats Biärköy, eller dylikt. Formen Birka är en latinisering av detta namn.

*Per Vikstrand, förste forskningsarkivarie vid Namnarkivet i Uppsala.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor