23 miljarder dollar

Publicerad

Så mycket är Nordamerikas fladdermöss värda. I alla fall enligt en uppskattning av den mängd insektsgifter som skulle krävas för att skydda lantbrukarnas grödor om fladdermössen plötsligt slutade fånga skadeinsekter. Sedan 2006 har en miljon fladdermöss avlidit i en svampsjukdom. Forskarna bakom studien, som publicerats i Science, hoppas att beräkningarna ska motivera nya åtgärdsprogram för att rädda fladdermusen.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor