Gitarren känns felvänd

Publicerad

**Fråga:** Om man är högerhänt spelar man gitarr med gitarrhalsen vänd åt vänster. Men det betyder att de mer komplexa fingersättningarna görs med vänster hand, medan högerhanden gör det oftast enkla arbetet med att slå på strängarna. Borde det inte vara tvärtom?

*Henrik*

**Svar:** Vänsterhanden är visserligen viktig för ackordgreppen och för vibrato (när man svänger med handen på strängen för att skapa tonsvängningar), men den teknik man utför med högerhanden är nästan mer komplicerad. Speciellt inom klassiskt gitarrspel är högerhanden drivande. Hur man slår ackorden spelar stor roll och det finns flera olika tekniker både för hur man utför ackordspel och hur man knäpper på strängen. För detta behöver du en stark och fri högerhand.

Det är intressant att jämföra med stråkmusiker, som håller sina instrument på samma sätt och sköter stråken med höger hand. Hur man för stråken på exempelvis en fiol är avgörande för hur det låter. Det kräver stor precision och kontroll.

Jag är själv vänsterhänt och lärde mig att spela på en vänstergitarr (gitarren är byggd och slipad lite annorlunda). Men min lärare rekommenderade mig att byta till högergitarr för tre år sedan. Det är till exempel bättre att själv spela med höger hand om man ska undervisa andra. Dessutom är utbudet av gitarrer för vänsterhänta mindre.

Att byta var ett hårt arbete. I början satt jag ungefär åtta timmar per dag. Efter ungefär ett och ett halvt år kände jag mig fri igen på gitarren, och efter två år kunde jag ge konserter. Så här i efterhand tycker jag att det inte är några större skillnader när det gäller händernas styrka på greppbrädan.

På elgitarrer är högerhanden inte lika framträdande, men även här spelar den stor roll och är i huvudsak drivande. Det går att förändra spelstilen på många sätt, till exempel kan man överföra många av de klassiska teknikerna till elgitarr.

*Mikael Mannberg, studerande vid musikhögskolan i Piteå.*

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor