Mångkulturalism

Dubbeltydigt begrepp bäddar för missförstånd
Publicerad

”Förekomst av många olika kulturer och kulturyttringar i (positiv) samverkan”, står det i Nationalencyklopedin om ordet mångkulturalism. Men numera upprättas allt oftare en skillnad mellan orden mångkulturalism och mångkultur, där det förra betecknar en ideologi och det senare ett samhällstillstånd.

– Ja, mångkulturalism är ett rätt dubbeltydigt begrepp som ofta leder till missförstånd, säger Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs universitet, som forskar om mångfaldsfrågor.

Mångkultur har funnits och finns än i dag i många samhällen, medan mångkulturalismen föddes på 1980- och 90-talen som ett normativt politiskt begrepp.

– Det handlar om grupprättigheter, vilket jag personligen tycker rimmar illa med ett liberalt samhälle byggt på individer, säger Andreas Johansson Heinö. Mångkulturalism kan rent konkret handla om kvoteringar eller positiv särbehandling av grupper. Men den kan till och med stå bakom minoritetslagar, som i USA där amishfolket inte har samma form av skolplikt som resten av befolkningen. Generellt tycker jag att man ska vara kritisk till ett begrepp som leder till en världsbild där människor delas in i kollektiv.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor