Tillbaka till katedern, mattelärare!

Mattekunskaperna blir sämre i Sverige. Det beror på att eleverna får ta för mycket eget ansvar, enligt en ny studie.
Publicerad
**Rätt plats**. Matematikundervisningen kräver en aktiv lärare.
Bild: Johanna Hanno / Scanpix

– Ta tillbaka ansvaret! Ha höga förväntningar! Åse Hansson vid Göteborgs universitet tvekar inte vid frågan om vad hon vill säga till de matematiklärare som läser detta.

Hon har i sin avhandling i pedagogik kommit fram till att matematikkunskaperna försämras när ansvaret för lärandet läggs över på eleverna själva.

– Detta har dominerat matteundervisningen i 15–20 år, och främst drabbat elever med invandrarbakgrund eller från socioekonomiskt svaga grupper, säger hon. Det handlar om pedagogisk segregation – de som behöver mest stöd får minst.

Åse Hansson har analyserat undervisningen i årskurs 8, och visar att aktiva lärare är viktiga för goda elevresultat. Det handlar om lärare som förklarar, som samtalar med eleverna och som förmår lyssna in elevernas behov och kunskapsnivå.

– Det handlar faktiskt lite om att gå tillbaka till katedern, men detta ord är ju så känsligt i lärarkretsar, säger hon.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor