Hur studsar bollen i bollen?

Publicerad

**Fråga:** Min syster och jag studsar två bollar. Den ena är stor med omkretsen 175 centimeter, den andra endast 12 centimeter. Den lilla bollen studsar högre än den stora. Hur skulle den lilla bollen bete sig om man kunde lägga den inuti den stora och sedan studsa med denna?

*Ida Gillenius*

**Svar:** Det har jag som fysiker svårt att svara på, eftersom det faktum att bollarna studsar olika högt komplicerar saker och ting. Men låt oss i stället anta att bollarna studsar lika högt (vi fysiker gillar att förenkla) och att du stoppar den lilla bollen inuti den större. När de faller kommer den större bollen att träffa marken först och studsa uppåt. Den lilla bollen, som fortfarande är på väg ner, kommer då att slå i den stora bollens botten. Träffen kommer att göra att den lilla bollen skjuts uppåt med en otrolig fart – hela tre gånger snabbare än vad den hade på vägen ner. Låt oss säga att du släppte bollarna en meter ovanför marken. Den lilla bollen skulle då – rent teoretiskt – fara hela nio meter upp i luften. Nu ligger den ju inuti den stora bollen och kommer i stället att slå i taket inuti den. Vad som händer därefter är svårt att säga. Den kommer sannolikt att fara kors och tvärs inuti den stora bollen.

Det är besvärligt att göra detta experiment, eftersom det är svårt att se vad som händer med en liten boll inuti en stor. Men du får en liknande effekt om du exempelvis släpper en biljardboll och en pingisboll i ett långt plaströr. Släpper du biljardbollen precis före pingisbollen kommer biljardbollen, på sin uppstuds, att träffa pingisbollen, som flyger ut ur plaströret som skjuten ur en kanon.

*Peter Ekström, docent, Nationellt resurscentrum för fysik, Fysiska institutionen, Lunds universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor