Moderna motorer måste anpassas för stadstrafik

Dagens bilmotorer är inte till­verkade för att klara den viktiga 30-gränsen.
Publicerad

Bilindustrin måste genomgå ett systemskifte för att vi ska kunna skapa en säkrare trafikmiljö i tätorter, hävdar forskare i Lund. Anledningen är att dagens bilmotorer arbetar optimalt vid 50–90 kilometer i timmen, medan risken för dödsolyckor sjunker till nästan noll vid hastigheter under 30 kilometer i timmen. Bättre anpassade bilar skulle alltså kunna minska antalet dödsolyckor, och samtidigt leda till minskade avgasutsläpp och mindre buller. Bilarna kan då också hålla kortare avstånd, vilket utnyttjar vägytan bättre.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor