Näsan har ett eget liv

Publicerad

Bild: Kenneth Andersson

**Fråga:** Varför kan man nysa av att titta in i solen?

*Rolfen*

**Svar:** Nysning är ett reflexmönster som återfinns hos oss alla. Det är, tillsammans med hostningen, kroppens sätt att blåsa luftvägarna rena. Den snabba utblåsningen av luft framkallas vanligen när näsans nervceller retas, antingen mekaniskt, av till exempel små partiklar, eller av kemiska substanser. Reflexen är kraftfull, svårkontrollerad och engagerar en lång rad muskler, inklusive dem i ansiktet.

Nysningen utvecklades troligen redan när de första havslevande djuren tog sig upp på land. Den kom tillsammans med andra primitiva reflexsystem som reglerar luftflödet genom näsan – till exempel den reflex som gör att näsandningen underlättas när vi anstränger oss – och en annan som gör att den näsborre som är ”nedåt” när man ligger på sidan svullnar igen. Ingen vet varför dessa reflexer fungerar som de gör, men de finns hos nästan alla näsfriska individer.

Till de mer udda reflexerna hör den som ger upphov till ensidig nästäppa om man sänker ned ena foten i kallt vatten. En del reflexer återfinns bara hos enstaka individer. Hit hör den som du frågar om, det vill säga att starkt ljus mot ögonen ger upphov till nysning. Hos andra personer kan nedkylning av en bit av huden i ansiktet ge samma effekt.

Många har genom åren intresserat sig för näsreflexernas roll och deras betydelse för vårt liv. Sigmund Freud återkom ofta till dem i sina brev i samband med olika aspekter på vin, kvinnor och sång.

*Lars Olaf Cardell, professor i öron-, näs- och halssjukdomar vid Karolinska institutet i Solna.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor