Pikrotoxin

Giftigt motgift mot sömnmedel
Publicerad
**Giftplanta**. Frön från *Anamirta cocculus*, som innehåller pikrotoxin, har använts mot löss och för att bedöva och fånga fisk.
Bild: Köhlers Medizinal Pflanzen

”Stjärna i kanten till den kollega som vält en flaska märkt enbart GIFT i min kyl …”, twittrar en forskande läkare och lägger sedan till ”Pikrotoxin. Tack för den”.

Giftet pikrotoxin är ett bittert, färglöst och kristallint ämne som går att utvinna ur de njurformade fruktfröna från den sydostasiatiska klätterbusken Anamirta cocculus, tidigare kallad kockelbär. Ämnet isolerades första gången 1812 av den franske kemisten Pierre Boullay, och namnet kombinerar det grekiska ordet för bitter, picros, med ordet för gift, toxicon.

Pikrotoxin kan delas upp i det mycket giftiga pikrotoxinin och det svagare pikrotin. Vid förgiftning ger pikrotoxin upphov till konvulsioner, krampaktig andning, långsam puls och stegrat blodtryck. Det beror på att giftet blockerar en mottagare kallad GABA som finns på vissa nervceller. Pikrotoxin kan därför användas för att i forskningssyfte blockera just dessa mottagare. Det fungerar också som motgift om någon tagit en överdos av sömnmedel som innehåller så kallade barbiturater.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor