Sverige som nyliberal vikinganation

När skatterna sänktes och privatiseringarna tog fart på 1990-talet blev Sverige åter en vikinganation. Det menade en brittisk framtidsforskare i sin historia från framtiden.
Publicerad
**Glad fotbollsviking**. År 2015 ska Sverige bli ”ett lyckans land”, med nya vikingar.
Bild: Benkt Eurenius / Scanpix

I början av 1990-talet gjorde den brittiske framtidsforskaren och journalisten Norman Macrae ett litet tankeexperiment. Han skrev Sveriges samtidshistoria från 2015 års horisont.

Resultatet blev boken Den nye vikingen. En framtida svensk historia 1995–2015, som utkom 1993.

Norman Macrae var optimist och berättelsen är tydlig, nästan övertydlig. Åren 1995–2015 skulle bli en era av framsteg och Sverige skulle åter bli ”ett lyckans land”. Under 1970–90 hade det mesta gått snett, då landet hade blivit alltmer socialistiskt och tyngts av en allt större offentlig sektor. Men under 1990-talet vändes allt till det bättre. Skatterna sänktes till bara 15 procent och nästan hela den offentliga sektorn privatiserades, till och med fängelserna. År 2013 privatiserades de sista sjukhusen, som för övrigt blev exportsuccéer.

År 1998 undanröjdes 2 034 näringslivsregleringar under en enda vecka, vilket ledde till kraftigt ökad produktivitet. Arbetsgivaravgiften avskaffades, vilket gjorde att de utländska investeringarna ökade.

Även familjelivet förändrades. Allt fler jobbade hemifrån på sina datorer, vilket gynnade familjesammanhållningen till den grad att kärnfamiljen återigen blev norm – i takt med att skilsmässorna minskade.

Alla dessa avregleringar skapade det nya vikingalandet Sverige, med vitala företag som stormade fram, utan att hindras av skatter eller byråkrati, likt gamla vikingar.

Norman Macrae beskrev snarare en nyliberal utopi än ett realistiskt framtidsscenario – ett slags sammanfattning av det tidiga 1990-talets högerdrömmar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor