Vart tog alla fyrklöver vägen?

Publicerad

**Fråga:** När jag var liten hade mina föräldrar en gräsmatta där jag kunde plocka hela buketter med framför allt fyrklöver, men även fem- och sexklöver. För varje sommar har det dock blivit allt färre fyrklöver. I dag finns där bara treklöver kvar. Varför blir det fyrklöver? Och varför försvann de?

*Elisabeth S.*

**Svar:** En förklaring jag har sett till att vitklöverplantor ibland har fler än tre småblad, är att de är stressade. De kan till exempel lida av vattenbrist. Samtidigt finns det vitklöversorter som alltid har fyra blad, och därför måste det också finnas genetiska orsaker.

En tänkbar förklaring till varför fyrklöverplantorna har försvunnit, är att de med tre blad är mer överlevnadskraftiga. Fler än tre blad ger förmodligen inte någon extra konkurrensfördel när plantan växer i täta bestånd. Vitklöver som växer i en gräsmatta förökar sig framför allt genom att plantans stjälk, som kallas stolon, kryper längs med marken. Stolonen producerar successivt nya blad och rötter från en så kallad tillväxtpunkt. På så vis ockuperar den nya områden och kan sprida sig minst en halvmeter under en sommar. Vintertid kan delar av stolonen frysa bort. Plantan fragmentiseras då i flera små individer som är genetiskt identiska. Så länge ett sådant plantfragment har en tillväxtpunkt, som kan generera nya blad och rötter, fortlever individen. Detta innebär att plantor med konkurrenskraftiga gener får en större spridning i en gräsmatta. Mindre livsdugliga individer kommer att minska i frekvens. Min gissning är alltså att fyrklöverplantorna i dina föräldrars gräsmatta haft en sämre överlevnadsförmåga än de vanliga trebladiga individerna och därför konkurrerats ut.

*Bodil Frankow-Lindberg, professor i produktionsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor