Hållbar utveckling

Ett omstritt miljöbegrepp
Publicerad

Sök på ”hållbar utveckling” på Google, och du får miljontals träffar. Men vad betyder ett uttryck som ingen kan vara emot?

– Begreppet har blivit framgångsrikt tack vare sin elasticitet, säger Beniamin Knutsson vid Göteborgs universitet. Han har studerat hur begreppet hållbar utveckling har använts i den svenska skolan.

Uttrycket syftar på att dagens utveckling inte ska äventyra framtida generationers miljö och har fått stor spridning efter Brundtlandrapporten 1987.

– Problemet är att i dag kan det omfattas av alla, säger Beniamin Knutsson. Alla från näringsliv till radikal miljörörelse är för hållbar utveckling. Det har lett till att frågorna om framtidens miljö har avpolitiserats. Men det är ju utvecklingen och inte miljön som ska vara hållbar.

Under 1970-talet var skolundervisningen om utvecklingsfrågor mer politiskt kontroversiell.

– Fast själva frågan om hållbar utveckling är fortfarande politisk, säger Beniamin Knutsson. Kan vi fortsätta masskonsumera och samtidigt göra världen mer rättvis och miljön bättre?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor