Miljardbelopp ska locka forskare till Sverige

Publicerad

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inrättar ett karriärprogram för lovande unga forskare inom alla ämnesområden. Den totala summan uppgår till 1,2 miljarder kronor. Svenska lärosäten uppmanas att till 40 procent nominera kandidater baserade i utlandet, för att locka dem till Sverige. De första nomineringarna ska vara klara i april 2012.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor