Sekelskiftets kvinnotidskrifter

Flera äldre kvinnotidskrifter finns nu att läsa på internet, tack vare ett projekt vid Göteborgs universitet.
Publicerad
**Aktivister för rösträtt**. Rösträttsboden i Uppsala, december 1912. Tidskriften Rösträtt för kvinnor grundas.
Bild: KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek

Tidskriften Rösträtt för kvinnor gavs ut av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, och hade mottot: ”Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.” Redaktör var Elisabeth Krey. Sveriges kvinnor var sist i Norden att få rösträtt då riksdagen 1919 fattade beslut om detta.

På Göteborgs universitet har man skannat och digitaliserat äldre kvinnotidskrifter, som till exempel Rösträtt för kvinnor. Den kan nu läsas i sin helhet från 1912 till 1919 på nätet. Där finns också Dagny, Tidskrift för hemmet och Framåt och andra liknande tidskrifter, framför allt från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor