Svensk luftstrupe av lera och stamceller

Världens första konstgjorda luftstrupe, klädd med stamceller, har transplanterats vid Karolinska universitetssjukhuset.
Publicerad
**Den första strupen sätts in**. Paolo Macchiarini (överst) transplanterade i somras en konstgjord luftstrupe till en cancersjuk man. Luftstrupen var klädd med mannens egna stamceller.
Bild: Stefan Zimmerman / Karolinska Institutet

[UPPDATERING: Sedan denna artikel skrevs har Paolo Macchiarinis verksamhet blivit starkt kritiserad. Flera av de patienter som fått en syntetisk luftstrupe har avlidit.]

Under en tolv timmar lång operation transplanterades i somras en syntetisk luftstrupe till en cancersjuk man vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Luftstrupens stomme skapades av nanokomposit, som består av ett slags lera och plast. Stommen kläddes sedan med patientens egna stamceller och fick växa till sig i en bioreaktor. När patienten nyligen undersöktes mådde han bra. Metoden, som beskrivs i tidskriften The Lancet, minimerar risken för avstötning eftersom vävnaden kläs med patientens egna celler. Dessutom öppnas helt nya möjligheter för transplantationer när ingen donator står att finna. – Eftersom luftstrupen kan dimensioneras efter patienten går den även att ge till barn, där bristen på donatorer är ännu värre än för vuxna, säger Paolo Macchiarini, gästprofessor i regenerativ kirurgi vid Karolinska institutet och huvudansvarig för operationen. Forskarna har nu utvecklat en stomme av nanofiber i stället för nanokomposit. Fördelen är att nanofiber härmar kroppen bättre. Det gör att fler celler fäster och växer till på ett mer naturtroget sätt. Förhoppningen är att kunna skapa andra typer av vävnad. – Men att tillverka hela organ ser jag inte i en nära framtid. Där tror jag det är bättre att ingripa tidigt i sjukdomsprocessen och istället försöka stimulera återväxt av organets celler, säger Paolo Macchiarini.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor