Vad vet du om pension?

Publicerad
1 Hur många ålderspensionärer finns det i Sverige? a) Cirka 1,2 miljoner. b) Cirka 1,7 miljoner. c) Cirka 2,4 miljoner. 2 Hur har medellivslängden förändrats i Sverige sedan 1960? a) Ökat med drygt 19 år. b) Bara ändrats marginellt. c) Ökat med nästan 10 år.

Facit

1.b 2.c
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor