”Vi är betydligt vanligare än vi tror”

Publicerad
Patrik Hadenius.

Min yngsta dotter är nu 11 år. När hon föddes hade vi en lista med namn vi kunde tänka oss. Vi tyckte att vi var kreativa när vi upprättade listan och försökte välja lagom ovanliga namn. Men som många andra upptäckte vi ganska snart att många tänkt som vi. Nyligen publicerades namnstatistiken för 2011 och Ebba ligger på sjunde plats.

Ofta vill vi passa in. Men även när vi gör saker som känns lite ovanliga, är vi betydligt vanligare än vi tror.

Precis före jul ordnade Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien en konferens om språkets och livets uppkomst. Det var en tvärvetenskaplig konferens där biologer, psykologer, filosofer och språkvetare medverkade. En av dem var Stephen Freeland från University of Hawaii. Han talade om dna-kodens utveckling. Trots att liv på jorden kan se så olika ut, och har utvecklats under olika förutsättningar och lång tid, är det genetiska språket identiskt för allt liv.

Språkvetarna fyllde i. Visst är språken på jorden olika, och undantagen från en gemensam grammatik är många. Men ändå är det slående hur lika språken är.

Jag tänkte på det när ytterligare några nya planetfynd tillkännagavs för några veckor sedan. Planeter runt andra solar upptäcks numera på löpande band. Mycket tack vare det rymdbaserade teleskopet Kepler som har till uppgift just att hitta jordlika planeter. I dag finns det drygt 500 bekräftade planetfynd utanför vårt eget solsystem. Och beräkningar tyder på att de flesta solarna i Vintergatan har planeter.

Vi tittar ut i rymden. Miljoner av alla stjärnor vi ser är lika vår sol. Och nu visar det sig att de flesta av dem har planeter. Vi tror att vi är så ovanliga, men vi är rätt lika.

Det som kommer att förvåna oss när vi upptäcker en livsform på en annan planet – och när vi lyckas kommunicera med den – är att den är rätt lik oss.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor