Blir det cancer i det brända?

Publicerad

**Fråga:** Jag har just varit i Thailand och sett många brända axlar och näsor. Får man malignt melanom på de kroppsdelar där man oftast bränner sig?

*Christina*

**Svar:** Risken för hudcancern malignt melanom ökar mycket riktigt om man solar mycket. Men man får inte alltid sitt melanom på områden där man vet att man har bränt sig. Det har visat sig att hälften av alla män utvecklar sina melanom på bålen och hälften av alla kvinnor på benen. Varför det är så vet vi inte, men forskning pågår. Man tror att risken för malignt melanom är starkt kopplad till upprepade brännskador på områden som vanligtvis är täckta med kläder men som exponeras då vi solbadar. Riskökningen gäller framför allt om man bränner upprepade gånger när man är under 15 år. Kroniskt exponerade områden, såsom ansikte och händer, har lägre risk för melanomutveckling. I dessa områden utvecklas oftare två andra former av hudcancer: basalcellscancer och skivepitelcancer. Dessa är vanligare, men oftast mindre farliga för den som drabbas. Sannolikt är det den kroniska och långvariga solexponeringen som är orsaken.

*Ingrid Synnerstad, överläkare och docent vid Hudkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor