**Hoppas**. Dercio Cavelane, 22, ingår i ett försök där han får testa det nya vaccinet mot hiv, som skjuts in med en jetstråle.
Bild: Anna Wallenlind Nuvunga

Han testar det svenska vaccinet mot hiv

Varje dag smittas ungefär 350 personer av hiv i Moçambique. Nu testas ett svenskt vaccin på en grupp unga personer i en fattig förort till huvudstaden Maputo.
Dercio Cavelane grimaserar lite, men det onda är över på en sekund. På båda överarmarna finns en rund svullnad som sköterskan mäter. Inget blod syns, inget plåster behövs, eftersom ingen nål har förts in i huden. Vaccinet har sprutats in med en jetstråle. Det ska maximera vaccinets effekt samtidigt som man slipper den smittorisk som nålar utgör. Det är en varm och solig måndagmorgon i Moçambiques huvudstad Maputo. På trappan till vårdcentralens huvudentré i förorten Polana Caniço sitter redan ett tjugotal av områdets invånare och väntar på att få träffa en läkare. Några av dem ska göra malariatest, andra har små barn med feber eller diarré, ytterligare andra ska hämta sina bromsmediciner. Enligt vårdcentralens beräkningar är 13 000 av förortens 60 000 invånare hiv-smittade. Det är i förorter som här i Polana Caniço som den högsta andelen smittade i landet finns. Här är arbetslösheten skyhög och fattigdomen stor. I en byggnad bredvid vårdcentralen, några trappor upp, finns en klinik där man ägnar sig åt olika studier av bland annat febersjukdomar, malaria och hiv. Här pågår även tester av ett svenskt hiv-vaccin. Dercio Cavelane, som alldeles nyss vaccinerades, måste vara kvar på kliniken för observation en halvtimme. Han vilar sig på klinikens veranda, med en fantastisk utsikt över Indiska oceanen. Där nere i gyttret av enkla hus med plåttak och gränder med röd sand är det svårt att föreställa sig att havet ligger bara någon kilometer österut. Dercio Cavelane är 22 år gammal och en av de 14 frivilliga som hittills godkänts för studien. Målet är att 24 personer ska vaccineras. Han har just fått sin tredje dos vaccin av totalt fem och var först ut av alla att vaccineras för några månader sedan. Han erkänner att det gjorde honom lite rädd. – Jag var orolig i början, men inte nu. Jag fantiserade ihop saker bara för att jag var den första. Men personalen här är väldigt bra. Efter att ha pratat med dem om min oro kände jag mig helt lugn. Efter varje omgång vaccin ska försökspersonerna varje dag under en veckas tid fylla i en enkät om hur de mår och om de har feber eller andra symtom. Dercio Cavelane har inte känt av några som helst biverkningar hittills. Alla försökspersoner är mellan 18 och 26 år och har rekryterats genom en ungdomsklinik där de deltog i en studie om sexuell hälsa. När de blev informerade om möjligheten att vara med och testa ett vaccin mot hiv blev Dercio Cavelane genast intresserad. – Det är nödvändigt att hitta ett botemedel mot hiv, men ännu bättre om man lyckas förebygga sjukdomen, säger han. Innan han bestämde sig för att delta försäkrade han sig om att det inte innebar några allvarliga risker. Sedan berättade han för sin mamma och sin syster. – Jag sade att det inte är säkert att vaccinet kommer att skydda mig från hiv, det vet man inte än, men det kommer i alla fall inte att skada mig. Och de accepterade hans beslut. Villkoren för att få delta i studien är att man ska vara helt frisk och att man ska löpa låg risk att bli smittad med hiv, det vill säga att man har få sexuella relationer och att man använder kondom. Under studiens gång får de kvinnor som deltar inte bli gravida och männen får inte göra någon gravid. Alla deltagare vaccineras fem gånger med ett intervall på åtta till tio veckor. De första tre doserna innehåller det svenska vaccinet, de två sista doserna är ett vaccin som utvecklats i USA och som man hoppas ska stärka effekten av det svenska vaccinet. Ilesh Jani på hälsodepartementet i Maputo är ansvarig för studien. Han berättar att en av anledningarna till att de ville delta är att Moçambique är ett av de länder i världen som för tillfället har flest nya hiv-smittade. – Vi kan inte sitta och vänta på att någon annan försöker lösa det här problemet åt oss. Vi vill delta och vara aktiva. Det finns dessutom andra fördelar, enligt Ilesh Jani. – Ett projekt som detta gör att människor blir intresserade av frågan. Vi träffar lokala ledare och grupper i området där vi jobbar. Det är ett sätt att involvera och utbilda folket. På köpet får vi dessutom en kapacitetsutveckling av våra institutioner. All personal som jobbar med projektet är moçambikisk och har utbildats här. En annan fördel med att delta i studien är att Moçambique kommer att vara ett av de första länder som får tillgång till vaccinet när det är färdigutvecklat. Men främst är det ett moraliskt beslut att delta, menar Ilesh Jani. Förberedelserna inför studien har varit noggranna. Teamet bakom har velat försäkra sig om att alla deltagare är helt införstådda med vad det innebär att testa ett nytt vaccin. I åtta månaders tid samlades alla intresserade varje lördag. Den första halvan av kursen handlade om hiv, om sjukdomens orsaker, hur den smittar och vilka mediciner som finns. Den andra delen berörde mer specifikt utvecklandet av vaccin mot hiv. Utöver vaccineringen måste försökspersonerna komma på en hälsokontroll var femtonde dag. Om de blir sjuka under studiens gång har de tillgång till fri sjukvård 24 timmar om dygnet, och de kan alltid boka in en tid med personalen bara för att komma och prata om det är något som oroar dem. Försökspersonerna får en blygsam ersättning för att ta sig till och från kliniken och för tiden de förlorar när de gör hälsokontroller och vaccinerar sig. Ilesh Jani berättar att det har varit svårt att hitta försökspersoner som uppfyller alla krav och som samtidigt vill delta. – Det är krävande att delta, man måste lägga ner mycket tid. Det finns också en rädsla och en brist på kunskap om vad det innebär. Många gånger är familjerna oroliga, men vi tar det sakta. Om man vill kan familjemedlemmar komma med och prata med de ansvariga, säger han. Dercio Cavelane tycker att det är en stor uppoffring att lägga ner all den tid han gör på studien. Och ett stort ansvar. Man måste alltid se till att passa tider och komma när man har lovat att komma. – Men det är värt det. Jag är inte vetenskapsman, men jag kan hjälpa till på det sätt jag kan. Och ju fortare man hittar en lösning desto bättre, säger han.

Hiv i Moçambique

Varje dag smittas uppskattningsvis 350 människor i Moçambique av hiv. Runt 15 procent av landets drygt 23 miljoner invånare är redan smittade. Moçambique är ett av de länder som har drabbats hårdast av hiv, och samtidigt ett av världens fattigaste länder. Den dåligt utvecklade hälso- och sjukvården gör distributionen och användningen av bromsmediciner komplicerad.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor