Nu går det att mäta hjärnans innehåll

En ny metod visar inte bara hur hjärnan ser ut utan också vad den består av – vilket bland annat kan avslöja ärr efter MS.
Publicerad
**Olika slags vävnad**. En centimetertjock hjärnskiva innehåller här 28 milliliter vit substans, 14 milliliter grå substans, 13 milliliter cerebrospinalvätska och även två milliliter av något annat, troligen MS-ärr. Uppifrån, från vänster till höger: Vit vävnad, Grå vävnad, Cerebrospinalvätska, Okänd vävnad.
Bild: Janne West

Tidigare gick det att undersöka hur hjärnan ser ut med så kallad magnetresonansavbildning, MR. Nu har forskare vid Linköpings universitet förfinat metoden. De kallar den nya metoden syntetisk MR, och med den går det också att mäta hjärnans innehåll av olika slags hjärnvävnad (se bilden). Det är också möjligt att fånga in sådant som avviker.

– Det går alltså att urskilja sådan vävnad som inte är grå eller vit substans, eller cerebrospinalvätska, säger Janne West, MR-fysiker vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, Linköpings universitet.

Metoden har exempelvis använts för att mäta avvikande vävnad i form av de ärr som bildas vid MS, multipel skleros. Ett annat användningsområde är att följa hur mycket hjärnans volym förändras med tiden.

– Det skulle exempelvis kunna ge en bild av hur demens utvecklas, eller av hur väl en viss hämmande medicin fungerar, säger Janne West.

Med den modifierade tekniken räcker en enda tagning på fem minuter för att räkna fram hela hjärnans utseende. Det är en stor tidsbesparing, eftersom en MR-undersökning i dag kan ta uppåt en timme.

Med hjälp av magnetresonans mäts hur vattenmolekyler svänger fram och åter i ett skiftande magnetfält. Olika slags hjärnvävnad innehåller olika mängd vatten och när varje vävnadstyp definieras matematiskt går hjärnvävnaden att kvantifiera.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor