Morden minskar

Publicerad

År 2011 föll 81 personer offer för dödligt våld i Sverige, vilket är det lägsta antalet på tio år. Året dessförinnan var siffran 91. Antalet har minskat stadigt sedan 1990-talet, enligt Brottsförebyggande rådets statistik.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor