Till de blygas försvar

Publicerad

Vi lever i en tid som ensidigt hyllar den extroverta människan. Det skriver författaren Susan Cain i ett välformulerat manifest för styrkan i en inåtvänd personlighet. Microsoftmiljardären Bill Gates får tjäna som exempel, liksom moraliska superhjältar som Rosa Parks, Gandhi och Moder Teresa.

Susan Cain beskriver sig själv som inåtvänd. Hon kritiserar det utåtriktade idealet i USA, som är utbrett även i Sverige.

I bondesamhället räckte det långt att ha en god karaktär. Begreppet personlighet växte fram när lyckan stod att finna i staden och i de stora företagen, enligt Susan Cain. Och hon visar hur reklamen har pepprat människor med budskap om att man måste ha en utåtriktad personlighet för att duga.

Det är tankeväckande läsning. Boken tar upp forskning som visar att brainstorming i grupp förvisso kan kännas kreativt, men att unika idéer ofta kommer från personer som grubblat i sin kammare.

Sådant arbete kan vara motigt i dagens öppna kontorslandskap. Susan Cain menar att internet har bidragit till idealet om ständig interaktivitet även på våra arbetsplatser. Med viss ironi påpekar hon att många av datorexperterna som utvecklade internet var introverta personer som gjorde sina största insatser i enrum.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor