Gatlampor lockar rovinsekter

Publicerad

Gatubelysning påverkar artsammansättningen bland insekter på marken. Det lever till exempel fler rovinsekter direkt under lamporna än mellan dem. Effekten kvarstår även dagtid, när lamporna är släckta. Forskarna oroar sig för att de ekosystemtjänster som insekter utför, exempelvis nedbrytning av organiskt material, påverkas av vår alltmer upplysta miljö.

*Källa: Biology Letters*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor