Är det tyngre att bli förföljd?

Publicerad

**Fråga:** Det går lättare att cykla om man ligger tätt bakom en annan cyklist. Frågan är hur ledaren av en klunga under ett cykellopp påverkas? Är det jobbigare att dra de andra än att cykla ensam?

*Lars Runemo*

**Svar:** Förvånande nog kan även ledaren tjäna på att leda en klunga, i stället för att cykla ensam. Bakom en cyklist (och alla andra kroppar som rör sig tillräckligt fort genom en vätska eller gas) bildas ständigt virvlar.

Detta virvelskapande kräver energi och är ett av de största bidragen till luftmotståndet.

Om den bakomvarande cyklisten är tillräckligt nära, begränsas virvelbildningen på ett sådant sätt att motståndet blir mindre även på ledaren.

Jämfört med effekten på dem som följer efter, som kan vara så stor som 40 procents mindre luftmotstånd, är effekten på ledaren liten. Några enstaka procent brukar nämnas, men detta är svårt att mäta med god noggrannhet.

Det är alltså så att även om luftmotståndet på ledaren minskar något, så har han eller hon det jobbigast av alla i klungan.

*Fredrik Lundell, universitetslektor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor