Vad vet du om jakt & viltvård?

Publicerad
1 Hur många skott avlossas under jakt varje år i Sverige? a) Cirka 500 000 b) Cirka 1 000 000 c) Cirka 3 000 000 2 Hur många jaktolyckor sker varje år i Sverige? a) Cirka 600 b) Cirka 2 500 c) Cirka 12 000

Facit

1. b 2. a (källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor