Antibiotikaresistenta bakterier under marken

Vanliga jordbakterier bär på samma resistensgener som våra sjukdomsframkallande bakterier.
Publicerad
**Dold reservoar**. Vanliga jordbakterier, här Pseudomonas, visar sig gömma gener som ger dem motståndskraft mot olika slags antibiotika.
Bild: Research Center for Auditory and Vestibular Studies / Washington University in St Louis

Att bakterier har motståndskraft mot allt fler slags antibiotika är ett växande problem. Nu har amerikanska forskare visat att markbakterier innehåller samma resistensgener som finns hos bakterier som orsakar sjukdom hos människor.

Forskarna samlade in jordprover från stadsmiljö, skog, prärie och åkermark. Markbakteriernas arvsmassa renades fram och sattes in i en stam av E. coli som normalt inte tål antibiotika. Den nya arvsmassan gjorde E. coli-bakterierna resistenta mot fem antibiotikaklasser, exempelvis betalaktamer som penicillin tillhör.

– Bakterier har en otrolig förmåga att utbyta genetiskt material mellan individer och mellan arter. De resistensgener som vi fann var exakt lika dem som finns hos sjukdomsframkallande bakterier, vilket tyder på att utbytet har skett nyligen, säger Kevin Forsberg, forskare vid Washington university school of medicine i St. Louis.

Något som inte går att utläsa av studien är åt vilket håll generna har flödat. Forskarnas teori är att resistensen har utvecklats på grund av att många amerikanska köttdjur rutinmässigt behandlas med antibiotika. Europa står inför samma problem, för även om Sverige förbjöd antibiotika som tillväxtfaktor år 1986, så följde inte resten av EU efter förrän 20 år senare.

– Studien är ett exempel på det utbyte som kan ske i miljön. Vi talar om ett stort och osynligt ekologiskt kretslopp, säger Otto Cars, senior expert på antibiotika och antibiotikaresistens vid Smittskyddsinstitutet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor