Fågelsång bryter mot musikens mönster

Publicerad
**Vacker sång?** Nordlig näktergalsgärdsmyg följer inga noter.
Bild: Wikimedia

En amerikansk forskare har gjort den första vetenskapliga jämförelsen mellan musik och fågelsång. Musik bygger oftast på skalor med bestämda tonsteg. Forskaren jämförde därför tonstegen i sången från en sydamerikansk fågelart med de tre vanligaste skalorna i västerländsk musik. Det visade sig att endast 2,5 procent av fågelsången stämde överens med skalornas intervall.

Fågeln i experimentet, nordlig näktergalsgärdsmyg, har en relativt enkel sång. Det är därför osannolikt att andra arter, med mera komplicerade sångmönster, skulle stämma bättre överens med musikens skalor, hävdar forskaren.

*Källa: Animal Behaviour*

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor