Ökade utsläpp från permafrosten

Koldioxidutsläppen från den tinande permafrosten är större än vad man tidigare trott, visar en ny studie.
Publicerad
**Gasreservoar**. Den kolrika yedoman i sibiriska Arktis tinar snabbare än väntat.
Bild: Igor Semiletov

En tidigare outforskad typ av permafrostjord i sibiriska Arktis, yedoma, frigör kol snabbare än andra jordar. Det innebär att tio gånger mer kol än vad forskarna hittills har trott släpps ut i Norra ishavet.

– Yedoma är – liksom andra områden med permafrost – utsatt för temperaturökningen, som är särskilt stark i Arktis. Men eftersom Yedoma utgör en stor del av kuststräckan mot Norra ishavet, är jorden där dessutom utsatt för ökad våg- och vinddriven erosion, på grund av havsnivåhöjningen och den isfria sommarsäsongen som blir allt längre, säger Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid Stockholms universitet.

Yedoma utgör omkring fem procent av världens permafrostjord, men innehåller en tredjedel av det kol som binds av permafrosten – där ungefär hälften av allt organiskt kol i världens jordar finns bundet. Kolet frigörs genom klimatuppvärmningen via jordskred, eller omvandlas till koldioxid som släpps ut i atmosfären.

Studien är publicerad i tidskriften Nature.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor